Loader Image

Alex Sanders (1926 – 1988)

Alex Sanders urodził się jako  Orrell Alexander Carter 26 czerwca 1926 roku w Birkenhead nieopodal Liverpool.  Był najstarszym z sześciorga dzieci Hannah i Harolda Carterów. Niewiele wiadomo o jego dzieciństwie i wczesnej młodości.  Sam Alex Sanders twierdzi, że ważną figurą w jego życiu była wtedy babka, Mary Bibby. Podobno była ona czarownicą, która inicjowała go do rodzinnej tradycji, kiedy miał zaledwie siedem lat, a kilka lat później, tuż przed swoją śmiercią w wieku 74 dała mu drugi i trzeci stopień.  Historia wydaje się dość nieprawdopodobna, jednak nie da się wykluczyć, że ma w sobie ona coś więcej niż tylko jedno, przysłowiowe, „ziarno prawdy”. Tradycja aleksandriańska, chociaż bardzo zbliżona do gardneriańskiej, zawiera również wiele elementów z innych gałęzi tradycyjnego czarownictwa, o istnieniu  których w owych czasach wiedziało niewielu, a być może nikt, poza samymi ich członkami.  Owe podobieństwa oczywiście nie przesądzają o niczym.  Są jednak na tyle znaczące, że nie pozwalają zbyt łatwo dyskredytować wypowiedzi Alexa Sandersa.

W wieku 21 lat Alex poślubił o dwa lata młodszą Doreen z którą miał dwójkę dzieci,  Paula i Janice. Małżeństwo rozpadło się jednak po czterech latach, gdyż Doreen nie mogła znieść okultystycznych zainteresowań męża oraz  jego dziwnych znajomych.  Jedną z takich właśnie znajomych była niejaka  Pani Doris Morris, która, wbrew woli męża Victora,  zapraszała do swojego domu wielu prominentnych okultystów.  Państwo Morris mieli małą córkę Arline Maxine Morris, zwaną przez nich i ekscentrycznych gości Pani Morris Maxine.

Po rozwodzie Alex, według jego własnych słów, zajął się czarną magią.  Zainteresowanie to trwało wiele lat.  Alex twierdzi, że skończyło się ono w momencie, w którym zrozumiał, że jego działalność okultystyczna stała się przyczyną raka jego siostry, Joan.  Pod wpływem choroby siostry Alex odrzucił dwuznaczne moralnie praktyki i zaczął pracować z „Księgą świętej magii maga Abramelina”( „The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage”).  Mniej więcej w tym samym czasie nawiązał on kontakt z gardneriańską arcykapłanką Patricią Crowther. Ostatecznie ich relacje nie ułożyły się jednak dobrze i Crowther nie zdecydowała się na przeprowadzenie jego inicjacji. Zrobiła to inna gardneriańska kapłanka, uczennica Patricii Crowther,  Pat Kopanski. Drugi i trzeci stopień wtajemniczenia  w tej tradycji otrzymał  Alex od gardneriańskiej arcykapłnki znanej jako Medea.

W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku  Alex inicjował do Wicca nastoletnią Maxine Morris, z której owdowiałą w międzyczasie matką, odnowił po latach znajomość. Wkrótce młodziutka Maxine została jego arcykapłanką, a potem żoną. W 1965 roku odbył się ich handfasting, a w roku 1968 wzięli ślub cywilny.  Razem zamieszkali w londyńskim Notting Hill Gate, gdzie przez kilka lat wspólnie prowadzili coven.  Alex i Maxine stali się bohaterami licznych publikacji prasowych oraz filmów stając się, na dobre i na złe, twarzami ówczesnego brytyjskiego Czarownictwa.  Ich wspólną działalność uwieczniono w takich filmach dokumentalnych jak „Witchcraft ’70” (1970) w reżyserii Luigi Scattini, „Secret Rites” (1970) w reżyserii Dereka Forda, czy „Legend of the Witches” (1971) w reżyserii Malcolma Leigha. W tym czasie napisano też dwie książki poświęcone Alexowi i jego działalności: „King of the Witches: The World of Alex Sanders” (1970) autorstwa June Johns i „What Witches Do: A Modern Coven Revealed” (1970) Stewarta Farrara. To podczas pracy nad tą ostatnią książką powstał termin „tradycja aleksandriańska” określający rodzaj czarownictwa praktykowany i nauczany przez Alexa Sandersa.

Mniej więcej w połowie lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku  Alex Sanders, który twierdził wtedy, że inicjował 1623 osoby, został namaszczony przez swoich uczniów na króla czarownic.  Funkcję tę sprawował do końca życia. Na spadkobiercę tego tytułu wyznaczył swojego syna ze związku z Maxine Sanders, Victora, który jednak odmówił przyjęcia tego tytułu.

Alex i Maxine mieli dwoje dzieci. Córkę Mayę urodzoną w 1968 roku  i  wspomnianego już syna Victora urodzonego w 1972 roku. Ich małżeństwo rozpadło się tuż po urodzeniu Victora.  Maxine pozostała w Londynie gdzie przez wiele lat prowadząc coven z kolejnymi arcykapłanami. Utrzymywali oni kontakt aż do śmierci Alexa  na raka płuc 30 kwietnia 1988 roku, w Beltane.

Po rozstaniu z Maxine  Alex nie stworzył już covenu, aczkolwiek cały czas inicjował i trenował czarownice w Wielkiej Brytanii, Europie, a także Stanach Zjednoczonych. Jeździł po całym świecie z wykładami. Angażował się też intensywnie w działalność różnego rodzaju zakonów okultystycznych jak Ordine Della Luna in Constantinople, czy Order of Deucalion. W roku 1984 wydał swoją jedyną książkę zatytułowaną ”The Alex Sanders Lectures”.