Loader Image

Seks, wicca i Wielki Rytuał

W aleksandryjskiej / gardneriańskiej wicca jednym z aspektów otrzymania trzeciego stopnia jest założenie, że w pewnym momencie będziesz wykonywać Wielki Rytuał. Otwiera to możliwość współżycia seksualnego z kimś innym niż twoja druga połówka. Dla niektórych nie jest to wcale problemem. Dla innych, takich jak ja, którzy są w związku monogamicznym, stanowi to kłopotliwy problem. Jako kapłanka mam do czynienia z możliwością „oddania się ” dla moja religii, co na pierwszy rzut oka uważam za pogwałcenie ślubów małżeńskich i mojej uczciwości. Ale czym właściwie jest Wielki Rytuał i czy jest on zdradą mojego małżonka?Zdrada współmałżonka jest zwykle uważana za zwykłą niewierność seksualną. Ściślej mówiąc, współżycie seksualne z kimś innym niż twój małżonek jest niewiernością. Ale czy jest to „zdrada”? Zdrada oznacza, że ktoś traci coś w tej czynności. W prawdziwym Wielkim Rytuale nikt niczego nie traci a wiele zyskuje. Czym więc jest „prawdziwy Wielki Rytuał”?

Dla mnie Wielki Rytuał to:

  1. każda z osób inwokuje Boga/Boginię i celebrują ich Święte Małżeństwo poprzez seks,
  2. jedna osoba inwokuje Boga/Boginię, a druga wyraża swoją miłość poprzez seks,
  3. jedna osoba inwokuje na siebie Boga/Boginię i wyraża miłość tego bóstwa do drugiej osoby poprzez seks.

Opcja pierwsza jest, według mnie, “najprawdziwszą” formą, jednak inne są czasem bardziej odpowiednie, w zależności od okoliczności. Płeć zaangażowanych osób nie ma tak dużego znaczenia, jak niektórzy wydają się myśleć. Do celebracji Świętego Małżeństwa niewłaściwe jest, aby bóstwa były tej samej płci, niezależnie od aspektu, ale płeć osób robiących to nie jest problemem. Mężczyzna może manifestować Boginię, a kobieta może manifestować Boga. Nie jest łatwo zamanifestować bóstwo o przeciwnej płci, ale można to zrobić przy odrobinie praktyki. Wyrażanie miłości poprzez seksualność jest cudowne, ale jeśli Bogowie nie zostaną specjalnie wzywani do ciał uczestników, nie jest to Wielki Rytuał. Rytuał nie jest usprawiedliwieniem do uprawiania seksu z kimś, ani też żadna aktywność seksualna we właściwie poświęconym kręgu nie jest Wielkim Rytuałem. Wielki Rytuał jest potężnym i specyficznym magicznym aktem, który jest trudny do wykonania i nie powinien być wykonywany pochopnie lub, jeśli wybaczysz mi to wyrażenie, bezmyślnie. Wykonanie Wielkiego Rytu jest niezbędną częścią rytuału wyniesienia na Trzeci Stopień, a to wymaga od kandydata i kapłana/ki bardzo uważnego przemyślenia sposobu, w jaki rytuał zostanie wykonany.

Wielki Rytuał może być fizyczny lub platoniczny. Nie podoba mi się termin „symboliczny” dla niefizycznego Wielkiego Rytuału – wszystkie Wielkie Rytuały są symboliczne w mistycznym sensie. Od inicjatora i kandydata zależy, czy nastąpi fizyczna aktywność seksualna. Oboje mają prawo odmówić. Chociaż uważam, że każda osoba na trzecim stopniu powinna teoretycznie być gotowa do przeprowadzenia fizycznego Wielkiego Rytu, nie zawsze jest to właściwe, nawet dla wyniesienia. Należy wziąć pod uwagę politykę seksualną, etykę i przyziemne sprawy praktyczne. Na poziomie teoretycznym nie powinno być problemu z Wielkim Rytuałem. Każda kapłanka jest ziemską przedstawicielką Bogini w kręgu i jest poślubiona Bogu, a każdy kapłan jest ziemskim przedstawicielem Boga i jest poślubiony Bogini. Jako takie, stosunki seksualne między nimi są całkowicie odpowiednie. Jednak z politycznego punktu widzenia każdą sprawę należy rozpatrywać osobno. Jeśli jedno z nich jest w związku, a drugim partnerem jest wiccanin, nie powinno być problemu. Jeśli jednak ktoś jest związany z kimś, kto nie jest wiccaninem, jego uczucia muszą zostać wzięte pod uwagę. Jeśli partnerzy nie wyrażą sprzeciwu, w porządku, ale jeśli tak, kapłan musi zestawić uczucia swojego partnera ze swoimi przekonaniami religijnymi i znaczeniem fizycznego Wielkiego Rytu dla rytuału. Zwykła odmowa poinformowania partnera nie jest moim zdaniem opcją. W kwestiach dotyczących partnerstwa uczciwość jest zbyt ważna dla harmonii relacji. Jeśli partner wyjaśni, że nie chce wiedzieć, czy jego małżonek odprawia Wielki Rytuał z kimś innym, w porządku. Ale ukrywanie tego aspektu swojej wiary religijnej, gdy dotyka związku, źle wróży, na tworzenie solidnej relacji. Należy również wziąć pod uwagę aspekty interpersonalne. Czy aktywność seksualna, nawet w tym kontekście, zrujnuje związek? Następnie pojawia się problem wyniesienia krewnego na trzeci stopień. Czy wraz z rozwojem rodzin wiccańskich tabu kazirodztwa nadal obowiązuje? Dla wielu osób, niezależnie od jakiegokolwiek teoretycznego intelektualizowania, uprawianie seksu z rodzeństwem, rodzicem lub dzieckiem jest niewłaściwe.

Potem dochodzimy do problemów fizycznych. Jeśli on nie może uzyskać erekcji (z powodu zmęczenia, nieśmiałości, nieznajomości rytuału, napięcia, problemów fizycznych itp.) lub ona nie może odpowiedzieć (z podobnych powodów) na tyle, aby umożliwić fizyczną penetrację, rytuał nie będzie bardzo skuteczny. Należy wziąć pod uwagę widmo chorób przenoszonych drogą płciową i ciąży. Prezerwatywy mogą być niewygodne w stosowaniu w kontekście rytualnym, więc rytuał musi być przystosowany do jej użycia. Lub, jeśli uczestnicy są pewni, że są wolni od chorób, a ciąża byłaby mile widziana, należy to przedyskutować i zrozumieć przed rytuałem. Wszystkie te rzeczy powinny być przedyskutowane uczciwie i szczerze przed przyjęciem lub zaoferowaniem trzeciego stopnia. Jeśli kandydat i inicjator nie będą mogli omówić całej sprawy, akt seksualny, niezależnie od okoliczności, nie będzie miał miłości i zaufania niezbędnego do przeprowadzenia Wielkiego Rytu. Jeśli mimo dyskusji i rozważenia wszystkich aspektów jeden z uczestników decyduje, że z jakiegokolwiek powodu nie mogą wykonać fizycznego Wielkiego Rytu, czy rytuał może być nadal wykonany? Chociaż platoniczny Wielki Rytuał nie będzie miał czystej energii fizycznego, nadal może mieć kontakt, miłość i poczucie łączności niezbędne do zrozumienia Misterium leżącego u podstaw tego aktu. Moim zdaniem konieczne jest osiągnięcie mistycznej transcendencji płaszczyzny fizycznej, aby móc dokonać Wielkiego Rytuału w dowolnej formie, ale nie musi to być w momencie rytuału. Kiedy ktoś doświadczył tego momentu transcendencji, nie jest konieczne podążanie za fizycznymi działaniami, aby go osiągnąć ponownie. Dlatego wymagam, aby wszystkie osoby zbliżające się do trzeciego stopnia pracowały z Wielkim Rytuałem przed wyniesieniem. Niechęć do dzielenia się seksualnością nie stanowi przeszkody dla trzeciego stopnia. Niechęć do wykonywania fizycznego Wielkiego Rytuału z kimkolwiek poza kochankiem jest osobistym uczuciem i osobistą decyzją. Nikt, nawet Bogowie, nie ma prawa podejmować decyzji dotyczących osobistej aktywności seksualnej. Jednak niemożność przeprowadzenia Wielkiego Rytuału, nawet w wymiarze platonicznym, byłaby przeszkodą do osiągnięcia trzeciego stopnia, biorąc pod uwagę, że zdolność do celebrowania Świętego Małżeństwa jest do tego stopnia niezbędna.

Wszystko to zakłada, że Wielki Rytuał odbywa się jako rytuał w kręgu, przy czym obie osoby są w pełni świadome i uczestniczą. Według mnie nie jest to jedyny rodzaj Wielkiego Rytuału. Może on być również osobistym wyrazem naszej miłości do Bogów i miłości Bogów do nas. Jest to kwestia inwokowania Boga / Bogini na swojego partnera, niezależnie od tego, czy są tego świadomi, czy nie, i uprawiania miłości jako ty, lub wzywania Boga / Bogini na siebie i kochania się z partnerem jak on/ona sam/a. Nie polecam tego nikomu poza ukształtowanym kochankom. Nie mogę wymyślić żadnej okoliczności, w której właściwe byłoby wypróbowanie wariantów Wielkiego Rytuału z kimkolwiek innym niż twoja druga połówka. Próba przeprowadzenia Wielkiego Rytuału z kimś, kto jeszcze go nie doświadczył lub nie miał doświadczenia w kochaniu się z kapłanem / kapłanka, jest niewłaściwa. Ujawnienie tak potężnego Misterium i dokonanie tak znaczącego magicznego aktu bez miłości i relacji, które istnieją między uznanymi kochankami lub które można łatwo stworzyć między doświadczonymi wiccanami, jest potencjalnie bardzo szkodliwe. Próba Wielkiego Rytuału bez tego poziomu miłości i relacji jest prawie na pewno skazana na porażkę i sprowadza Wielki Rytuał jedynie do kopulacji. Wielka Rytuał to znacznie więcej niż seks. Seks jest niemal przypadkowy w stosunku do magicznego i mistycznego aktu.

Pierwotnie artykuł ukazał się w The Blade & Chalice, Issue 3, Wiosna 1993.

Copyright 1993 by Adrienne.

Tłumaczenie: Velkan

Redakcja: Merrick Moonchild

Zdjęcia autorstwa KRUCZA – ALEKSANDRA BURSKA 

Sesja zdjęciowa WICCA – BELTANE autorstwa Dago (Rogaty Bóg) & Lenka (Bogini). Dziękujemy twórcom za udostępnienie i polecamy naszym czytelnikom zapoznanie się z pozostałymi sesjami inspirowanymi wiccańskim kołem roku. Znajdziecie je na facebookowej stronie Kruczej oraz Dago.