Loader Image

Seks, magia, gnoza

SEKS, ŚMIERĆ I OKULTYZM

Trzy pierwotne koncepcje, które są ze sobą ściśle i nierozerwalnie związane. Te słowa i siły, które reprezentują, łączą się z czymś głęboko zakorzenionym w nas. Każdy człowiek na planecie był i będzie nimi dotknięty. W najbardziej oczywisty sposób przez seks i śmierć. Okultyzm, czyli niewidzialny aspekt ludzkiej egzystencji, także jest z nami przez cały czas. Podobnie jak świadomość, że właśnie pożyczamy to ciało. Świadomość, że niezliczone istoty zajęły ciała przed nami i już dawno je opuściły. Jesteśmy bardzo małą częścią populacji. Zaledwie jednym procentem i przez cały czas wokół nas jest ogromny legion istot duchowych. Ta wiedza, cielesna, fatalistyczna i wieczna, wywołuje odmienne reakcje u różnych jednostek. Opiera się ona na własnym cieniu danej jednostki. Sposób, w jaki reagujemy na tabu i cień społeczeństwa, jest odbiciem Cienia w nas samych.

Wielu ludzi jest opornych wobec idei śmierci. Nieistnienie jest dla nich najgorszą rzeczą. Stanie się jednością z pewną jednorodną boską świadomością i utrata jakiegokolwiek poczucia indywidualności. Myślenie o końcu obecnego życia wywołuje różnego rodzaju lęki i pytania bez odpowiedzi. Po drugiej stronie drzwi jest SEKS. Seks jest sposobem, w jaki tworzymy życie, a zatem jest odzwierciedleniem śmierci. W końcu po francusku orgazm jest określany jako le petit mort, mała śmierć. Seks jest aktem tworzenia. Kiedy uprawiamy seks, kreujemy pierwotną, wytwarzającą życie energię Wszechświata. To jest moc. Reszta wszechświata może tworzyć tylko od strony duchowej, z tego miejsca boskiej świadomości, ale my zawieramy iskrę obu. Jesteśmy więksi niż bogowie.

Ta moc została dostrzeżona wcześnie. Dlatego kiedyś byliśmy matriarchalni. Siła niesienia życia świata spoczywała na kobietach, a społeczeństwo w tamtym czasie uznawało znaczenie tej mocy. Wszystkie tabu, które mamy na temat seksu, wynikają z tej mocy tworzenia życia i prób społecznych kontrolowania tej mocy. Kobiety w starożytnych społecznościach żydowskich były uważane za tabu podczas menstruacji i musiały przejść przez ten proces w oddzielnym obszarze. Dzieje się tak dlatego, że w tym czasie były pełne tej twórczej mocy, a ich dotyk, ich krew, sama ich obecność mogły wpływać na otaczających je ludzi. Myślę, że w taki czy inny sposób kobiety zawsze były świadome swojej mocy. Utrzymywały ten płomień w ciszy.

Społeczeństwo patriarchalne od starożytności próbuje kontrolować sposób, w jaki uprawiamy seks i jak doświadczamy boskości. Rozpoznają tu moc. Osobista gnoza i osobista moc twórcza negują potrzebę istnienia kasty kapłanów. Odpowiedzi mamy wewnątrz siebie i były tam przez cały czas. Kłamstwa społeczeństwa doprowadziły nas do zwątpienia w naszą wewnętrzną wiedzę i szukania potwierdzenia w strukturach społecznych. Czarownictwo podważa te struktury. Jest ze swej natury sprzeczne z tym paradygmatem, który należy do patriarchalnych religii Abrahama. Niech mają swojego upadłego boga. Niech trzymają się bezpiecznych murów miejskich, gdy Natura przyjdzie odzyskać ten świat. To drugie przyjście, na które możemy liczyć!

WSZELKI (KONSENSUALNY) SEKS JEST ŚWIĘTY

Seks sam w sobie jest aktem świętym. Nie jest to czynność wykonywana jako środek do celu. To świętowanie naszej boskiej natury. Akt tworzenia życia, rodzenie jest tajemnicą, którą wszyscy poznajemy w tym sensie przynajmniej, że wszyscy się urodziliśmy. Jednak wszyscy możemy uprawiać seks. Wszyscy możemy doświadczyć tej twórczej mocy. Seks bez intencji stworzenia życia (w tym masturbacja) był uważany za grzech i nadal wielu tak uważa. To było postrzegane jako akt przeciwko Bogu. Seks bez intencji stwarzania życia był świętokradztwem. Masturbacja, homoseksualizm, święta seksualność od dłuższego czasu były DUŻYM nie-nie.

Tworzenie wymaga dużo energii, a współczesny postęp w nauce nie powinien pozbawiać życia jego świętej natury. Niezależnie od tego, jak to się robi, istnieje duchowy składnik sprowadzania drugiego człowieka na świat.

Więc co dzieje się z tą energią, kiedy nie uprawiamy seksu, by płodzić dzieci? Energii nie można zniszczyć. Kundalini wznosi się w nas, ale dokąd płynie? Ta energia może być wykorzystana. Może być ukierunkowana. Energia seksualna to twórcza energia, a kultywowanie tej energii dla własnych celów w czarostwie jest starożytną praktyką. Z tego samego powodu księża powstrzymują się od seksu i osobistej gratyfikacji. Uważa się, że wszystko, co kundalini produkuje w ich biednych, stłumionych ciałach idzie do Wszechmogącego. Jak widzieliśmy na przykładzie Kościoła Katolickiego, stłumienie tej naturalnej energii prowadzi do bardzo nienaturalnych tendencji. To jest postać niewłaściwego sposobu używania tej siły.

Kościół od tysiącleci próbował kontrolować naszą seksualność. Chce kontrolować, jak uprawiamy seks i z kim uprawiamy seks. Robi to, zaszczepiając w nas strach przed społecznym tabu. Sprawia, że czujemy się jakbyśmy byli nieczyści. Ale ten artykuł nie dotyczy ich. Chodzi o odzyskanie tego, co próbowali nam zabrać, i przekształcenie tego w moc. Moc, której możemy użyć do obalenia starych struktur.

ROLA CZAROWNICY

„Czarownice” były uosobieniem wszystkich społecznych tabu. Staliśmy się kozłami ofiarnymi dla wszystkich rzeczy, które mainstreamowe społeczeństwo uważa za niebezpieczne. Archetyp wiedźmy jest archetypem „złej kobiety”. Kobiety, które były zbyt niezależne, zbyt uparte, zbyt inteligentne lub sprawiały zbyt wiele problemów otaczającym ich mężczyznom, zostały naznaczone mianem Wiedźmy. W pewnym sensie zdefiniowali nas, rozpoznając, jak różnimy się od nich. To w tych różnicach tkwi nasza moc, a wielu z nas przyjmuje dodatkową moc, którą nieumyślnie nam dali. Zawsze posiadaliśmy narzędzia do własnego rozwoju, ale dostaliśmy również narzędzia do zniszczenia naszego wroga.

Ta walka jest walką duchową i nie jest to tylko walka o płeć żeńską. Nie chodzi o płeć czy zdolność do noszenia dziecka. Wszyscy czuliśmy się niechciani, uszkodzeni, skażeni lub niewystarczająco (tu wpisz co odczuwałeś) przez jakąś strukturę władzy. Czas objąć naszą naturę dionizyjską furią. Czas rozerwać na strzępy klatki, które próbowali zrobić z naszego ciała.

Scharakteryzowano nas przez wiele diabolicznych czynów, a niektórzy z nas noszą te charakterystyki w pełnym blasku. Apelacje przez wieki prześladowań stały się skarbnicą naszej mądrości. Nasza święta wiedza jest okryta i chroniona przez ten sam całun, który w zamierzeniu naszych wrogów miał być naszym całunem pośmiertnym. W klasycznym archetypie wiedźmy jest moc. Myślę, że właśnie dlatego tak wielu z nas pociąga bardziej tradycyjna lub folklorystyczna praktyka. Te prądy nie są niepokojone przez tematy, które przez niektórych byłyby uważane za tabu.

DWA CIENIE

Duża część mojej pracy obraca się wokół trujących roślin i innych zgubnych ziół, a także enteogenów. Większość z tych ziół może być zastosowana w sposób, który można by uznać za pracę z cieniem. Praca z cieniem to bardzo mglisty termin, a to, co w rzeczywistości pociąga za sobą, będzie dla każdego inne. Wymyśliłem narzędzie do lepszego zrozumienia Cienia i sposobu, w jaki możemy wejść w pracę z cieniem w konstruktywny sposób. Jedną rzeczą, o której ludzie zapominają, jest to, że kiedy uwalniasz części swojego cienia, zaczynają one manifestować się w twoim codziennym życiu. Zasadniczo odblokowujesz części swojej osobowości, a to wpłynie na twoje zachowanie i sposób myślenia.

Trujące rośliny są bardzo pomocne w tej pracy, ponieważ są częścią cienia królestwa roślin. Chemicznie mogą odblokować części naszej świadomości, które są instrumentalne w osobistej gnozie. Ich odpowiedniość, obszary życia, z którymi mają wspólne powinowactwo, to najczęstsze tematy, które pojawiają się podczas pracy z cieniem. Tematy takie jak seks, śmierć, strach, smutek, samotność, uzależnienie, trauma to wiele tematów, o których chcą nas uczyć sojusznicze duchy zgubnych roślin. Mitologia i folklor związany z tymi roślinami łączy nas również z innymi duchami i ezoterycznymi koncepcjami, które mogą wspierać nasz rozwój i zrozumienie w tej dziedzinie.

Koncepcja Dwóch Cieni to rodzaj osobistej ewidencji, która pomaga lepiej zrozumieć własny Cień. Według niej są dwa cienie lub dwie części Cienia. Jest Cień strachu i Cień mocy. Cień strachu jest fałszywym cieniem. Jest tym, w czym możemy utknąć, kiedy pracujemy z cieniem. To część nas samych, w której możemy się pogrążyć i pozwolić jej zdefiniować nas. Cień mocy to cień zintegrowany. Cień mocy można znaleźć w sposobie, w jaki używamy cienia strachu do osobistego wzmocnienia i rozwoju.

Najpierw zaczynamy od „inwentaryzacji” swojego Cienia. Składa się on z tych części nas samych, które sprawiają, że czujemy wstyd lub które postrzegamy jako negatywne. Kiedy zaczniemy rozpoznawać te cechy, możemy zacząć przekształcać je w mocne strony. To jest prawdziwa integracja. Wznoszenie cienia i przyjmowanie go jako części swojej najbardziej intymnej jaźni. Oto obraz części mojego własnego cienia, aby dać ci przykład, jak możesz to zrobić na własną rękę. Zasadniczo składa się z zapisu osobistego cienia i tego, jak te aspekty można przełożyć na siłę lub źródło wzmocnienia. Odkryłem, że obejmując niektóre z moich osobistych tabu, udało mi się wyleczyć wiele obrażeń, które zostały mi wyrządzone, gdy ta część mnie uległa fragmentacji.

Dwa Cienie

Coby Michael

Cień Strachu

Katalizatory Cień Mocy

Chrześcijaństwo

Toksyczna męskość

Problemy z ojcem

Moc i kontrola

Męskość

Seks i seksualność (wstyd)

Homoseksualizm

Małżeństwo/związki

Slut shaming

Duchowe poszukiwania – religioznawstwo

Osobista moc – bdsm – eksploracja różnych ról

Wyzwolenie seksualne, pozytywność ciała i joga dbania o sobie samego, praca
z energią

Obejmowanie tabu

Lucyferiańska gnoza

Czarownictwo

Moc w oddawaniu kontroli i odbieraniu jej z powrotem

Potrzeba poddania się by odnaleźć moc

Seksualna moc – eksploracja siebie poprzez połączenie z innymi

Gejowskie czarostwo

Poliamoria

Magia seksualna

Kundalini

Istnieje wiele różnych aspektów naszego cienia i to ćwiczenie można wykonać, aby szczegółowo zbadać wszystkie te aspekty. Cień jest bardzo złożoną istotą, która jest głęboko zakorzeniona w tym, kim jesteśmy. Poznając te części nas samych i zapoznając się z nimi na własnych warunkach, możemy przywrócić zdrowsze połączenie z tą częścią nas samych.

Uwaga dla czytelnika

Jest to część większej, roboczej i nadchodzącej serii artykułów. To bardzo osobisty artykuł oparty na mojej własnej konceptualizacji otaczającego mnie słowa. Wszyscy mamy bardzo różne definicje słów, których używamy, a to są moje osobiste definicje. Ukształtowałem moją osobistą kosmozę w matrycę, na której zaszczepiłem moją praktykę duchową i piszę to dla tych, którzy zrozumieją mój proces myślowy. Moja definicja „czarownicy” będzie inna niż twoja, a kiedy piszę, używam tego słowa sytuacyjnie. Również kiedy używam słowa „mroczny”, nie mam na myśli „czarno-białego lub dobra i zła”, jest to abstrakcyjne odniesienie do energii, z którymi pracujemy.

Tłumaczenie: Velkan Morningstar

Redakcja: Stella Yilduz

Copyright © 2021 by Coby Michael

All rights reserved.

Copyright © for Polish edition by Czarownictwo.pl, 2021